วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561


กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยม ม.1 - ม.6 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561  Hall 2 - 8 อิมแพ็ค  เมืองทองธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 นักเรียนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นักเรียนเข้าชมกิจกรรมในงานคล้าย เทศกาลวิทยาศาสตร์ (science festival) ในหลายประเทศ คือประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบทันสมัย โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) นอกจากนี้ยังนำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงของวิกฤตโลก เช่น ภาวะโลกร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่นๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น