วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถม ป.1 - ป.3


 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นักเรียนที่ไปทัศนศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 1 - 3 แผนกสามัญและสองภาษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่น่าสนใจ มีทั้งกิจกรรมท้องฟ้าจำลอง ทดลองแรงโน้มถ่วงและสาระความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น