วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมัธยมปลาย


เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ - ๖  ณ หอประชุมเซนต์ดอมินิกซาวีโอ อาคาร 3 การประชุมในครั้งนี้  บาทหลวงดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ คุณพ่ออธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งแนวนโยบายของโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บาทหลวงไพศาล ยอแซฟคุณพ่อจิตาภิบาลโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีได้อบรมเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมการใช้ชีวิตในสังคมของวัยรุ่น กิจกรรมในครั้งนี้ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน ซึ่งจะมีการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนการดูแลนักเรียนร่วมกันผู้ปกครองในโอกาสต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น